Rreth nesh

Uji për pije që është higjenikisht i pastër është një nga parakushtet themelore për shëndet të mirë. Organizata Botërore e Shëndetësisë cilësinë e ujit e ka renditur në 12-të treguesit themelorë të gjendjes shëndetësore të popullatës së një vendi.

Njihuni me kompaninë Aquafilter Albania

Kompania Aquafilter Albania është pjesë e tregut shqiptar duke ofruar produkte, zgjidhje inovative dhe ekonomike që lidhen me filtrimin e ujit. Prezenca e gjatë në treg dhe pjesë e një grupi të madh e bën një pararendës të zgjidhjeve inovative dhe të duhura. Aquafilter Albania është gjithmonë në koherencë me teknologjinë duke investuar vazhdimisht në makineri, produkte të reja dhe trajnime të stafit inxhinierik, për të ofruar një shërbim sa më pranë konsumatorit shqiptar, duke marrë parasysh edhe njohurinë të pakët. Misioni i kompanisë Aqua Filter Albania, pjesë e Aqua Filter Europë, është të rrisë standardet e jetesës së konsumatorëve shqiptarë duke u ofruar atyre një ujë të pastër dhe të shëndetshëm. Shtyllat bazë të kompanisë janë standarti dhe cilësia e padiskutueshme.
Duke përdorur njohuritë dhe përvojën e inxhinierëve dhe projektuesve të kualifikuar, produktet e Aquafilter Albania dallohen nga cilësia e shkëlqyeshme, lehtësia në përdorim dhe funksionaliteti. Standardet më të larta teknologjike janë një pjesë integrale e aktiviteteve tona të prodhimit me aplikimet e standardeve evropiane, veçanërisht në lidhje me komponentët për trajtimin e ujit të pijshëm, me fokus në shëndetin e përgjithshëm të klientëve tanë. Duke u përpjekur për të arritur kënaqësinë e plotë të konsumatorit, të gjitha produktet tona u nënshtrohen një kontrolli të dyfishtë, të kontrollit të brendshëm sasior dhe cilësorë të përputhshmërisë me standardet dhe praktikat më të përdorura europiane.

Uji për pije që është higjenikisht i pastër është një nga parakushtet themelore për shëndet të mirë. Organizata Botërore e Shëndetësisë cilësinë e ujit e ka renditur në 12-të treguesit themelorë të gjendjes shëndetësore të popullatës së një vendi.

Njihuni me kompaninë Aquafilter Albania

Kompania Aquafilter Albania është pjesë e tregut shqiptar duke ofruar produkte, zgjidhje inovative dhe ekonomike që lidhen me filtrimin e ujit. Prezenca e gjatë në treg dhe pjesë e një grupi të madh e bën një pararendës të zgjidhjeve inovative dhe të duhura. Aquafilter Albania është gjithmonë në koherencë me teknologjinë duke investuar vazhdimisht në makineri, produkte të reja dhe trajnime të stafit inxhinierik, për të ofruar një shërbim sa më pranë konsumatorit shqiptar, duke marrë parasysh edhe njohurinë të pakët. Misioni i kompanisë Aqua Filter Albania, pjesë e Aqua Filter Europë, është të rrisë standardet e jetesës së konsumatorëve shqiptarë duke u ofruar atyre një ujë të pastër dhe të shëndetshëm. Shtyllat bazë të kompanisë janë standarti dhe cilësia e padiskutueshme.
Duke përdorur njohuritë dhe përvojën e inxhinierëve dhe projektuesve të kualifikuar, produktet e Aquafilter Albania dallohen nga cilësia e shkëlqyeshme, lehtësia në përdorim dhe funksionaliteti. Standardet më të larta teknologjike janë një pjesë integrale e aktiviteteve tona të prodhimit me aplikimet e standardeve evropiane, veçanërisht në lidhje me komponentët për trajtimin e ujit të pijshëm, me fokus në shëndetin e përgjithshëm të klientëve tanë. Duke u përpjekur për të arritur kënaqësinë e plotë të konsumatorit, të gjitha produktet tona u nënshtrohen një kontrolli të dyfishtë, të kontrollit të brendshëm sasior dhe cilësorë të përputhshmërisë me standardet dhe praktikat më të përdorura europiane.

Proceset e realizimit të filtrimit të ujit


HAPI NR 1
Parafiltri me membranë
Uji për pije hyn në parafiltrin e parë me membranë polipropilenike, i cili përmes rrugës mekanike largon dheun, baltën, zallin e imtë dhe të trashë.
HAPI NR 2
Parafiltri tip 9CVCA me qymyr
Paskësaj uji shkon në parafiltrin e dytë tip 9CVCA me qymyr aktiv të cilësisë së lartë, i cili përmes rrugës kimike absorbon klorin dhe fenolet e klorit.
HAPI NR 3
Parafiltri tip PX-05
Prej këtu uji kalon në parafiltrin e tretë tip PX-05 me membranë polipropilenike (5 mikron), ku bëhet filtrimi i papastërtive më të mëdha se 5 mikron.
HAPI NR 4
Filtri kryesor
Nga parafiltri i tretë uji futet në filtrin kryesor me membranë gjysmë deportuese. Nën ndikimin e shtypjes, përmes procesit të kundërt të osmozës.
HAPI NR 5
Rezervuari nën shtypje
Nga filtri kryesor uji i pastër, përmes rrjedhës që rregullohet me ventil automatik kalon në rezervuarin nën shtypje dhe prej atje uji përmirëson shijen.

Duke u përpjekur për të arritur kënaqësinë e plotë të konsumatorit, të gjitha produktet tona u nënshtrohen një kontrolli të dyfishtë, të kontrollit të brendshëm sasior dhe cilësorë të përputhshmërisë me standardet dhe praktikat më të përdorura europiane.

Përdorimi dhe Funskionimi

No- Bel filtrat shërbejnë për përmirësimin e cilësisë së ujit. Përdoren si elemente plotësuese të kyçur në gypat e ujësjellësit të shtëpisë, përmes ventilit dhe rezervuarit të vet, ku depërton dhe grumbullohet uji i pastruar. Nga shumë lloje të filtrave, më të përshtatshëm dhe më ekonomik janë ata filtra që i largojnë makro dhe mikro ndotësit, pra janë filtrat me membranë gjysëm depërtuese që funksionojnë në bazë të procesit të kundërt të osmozës. Koha efektive e punës së membranës kryesisht është e gjatë. Pjesa filtruese, me membranat që mundësojnë proces reverzibil të osmozës, paraqesin eleminim më ekonomik të papastërtive që shkaktohen nga substancat organike dhe inorganike të tretura në ujë (85- 100%). Gjithashtu edhe largimin e plotë të baktereve dhe viruseve.
Falë aparateve të NO-BEL SERVIS, që punojnë në bazë të procesit të kundërt të osmozës, mund të sigurojmë një ujë të paster si në aspektin kimik ashtu edhe në aspektion bakteriologjik. Uji i këtillë është i pastruar edhe nga kontaminimi radiologjik dhe fizik. Është i preferueshëm për pije, gatime dhe pregatitje të lëngjeve të ndryshme.

Konstruksioni teknik

  • Prafiltri i parë- tip PX 20
  • Filtri karbonik tip 9CVCA
  • Parafiltri i tretë- tip PX-05
  • Fitri kryesor- tip S1812-24S2
  • Ventili automatik
  • Rezervuari nën shtypje
  • Filtri terminal
  • Gypi për derdhjen e ujit

Specifikimet teknike


95 %

95%

95% është nivelizimi i materieve të tretura në ujë
KAPACITETI MAKSMIMALI

120 litra në 24 orë

Kapaciteti maksimal i filtrimit të ujit të pishëm në kushte optimale
VOLUMI

2000 mg/litër

Sasia maksimale e materieve të tretura në ujë
temperatura e re

10- 30 gradë celcius

Temperatura për funksionimin optimal të pajisjes
shtypja 2.8

10 litra

Vëllimi i rezervuarit nën shtypje është 10 litra ujë